Про Асоціацію

Асоціація є добровільним, неприбутковим, договірним господарським об’єднанням підприємств, установ і організацій, державної або комунальної форми власності, основна діяльність яких спрямована на здійснення кредитування житлового будівництва в рамках державних та регіональних програм, далі «учасники» Асоціації або «Учасники» які визнають її статут, підписали або приєднались до Установчого Договору, та приймають участь в її діяльності в порядку, визначеному цим Статутом та Установчим Договором. Засновниками Асоціації є юридичні особи, які підписали Установчий Договір.

Керівні органи Органами управління і контролю Асоціації є:

  • Загальні збори;
  • Голова Асоціації;
  • Ревізійна комісія.

Основні завдання:

  • представництво і реалізація прав та інтересів Учасників в отриманні фінансового ресурсу від держави, міжнародних організацій, фондів та інших суб’єктів для розвитку кредитування та інвестування житлового будівництва в сільській місцевості.
  • узгодження інтересів учасників Асоціації з метою постійної координації діяльності, співробітництва її Учасників в межах функцій та повноважень, у відповідності з цим Статутом, без права втручання в їх господарську діяльність та прийняття управлінських рішень.
  • консолідація зусиль, ресурсів, досвіду та можливостей Учасників з метою сприяння залученню кредитів, інвестицій та грантів для фінансування спорудження житлових будинків з надвірними підсобними приміщеннями та добудови незавершених житлових будинків, реконструкції житла, спорудження інженерних мереж, підключення їх до існуючих комунікацій, а також придбання незавершеного будівництвом та готового житла за результатами оцінки, проведеної відповідно до законодавства, та його реконструкції, із застосуванням механізмів та інструментів встановлених чинним законодавства, в тому числі шляхом взаємодії з органами державної влади, міжнародними державними та приватними фондами, установами та організаціями тощо.